Ajándék Varázsló Nyereményjáték

2019.11.20. - 2019.12.13.

Regisztrálj a Varázsló Világ oldalain, lépj be, fogadd el a játékszabályzatot, és nyerd meg az értékes ajándékaink egyikét! Növeld a nyerési esélyeidet a varázsló oldalak használatával!
SORSOLÁS: 2019.12.17-én

FŐNYEREMÉNY

SAMSUNG Galaxy A50 okostelefon

NYEREMÉNYEINK

ALCATEL tablet
CANYON bluetooth hangszóró
dedikált IHM cd

SZABÁLYZAT

A nyereményjáték adatai

1. Szervező: Nuvu Kft. 1158 Budapest, Késmárk utca 9. (továbbiakban: Szervező)

2. A játék időtartama: 2019.11.20. 0:00 órától 2019.12.13. 24:00-ig
Sorsolás: 2019.12.17-én

3. A játék típusa: online nyereményjáték (továbbiakban Játék)

Ki vehet részt a nyereményjátékban

4. A részvétel feltétele: a Szervező által üzemeltetett Varázsló Világ, azaz a varazslo.hu weboldal vagy annak társoldalain való regisztráció, és a játékra való jelentkezés. A jelentkezéssel a játékos automatikusan elfogadja a játékszabályzatot.

5. Résztvevők lehetnek: 18. életévét betöltött magyar állampolgárságú természetes személy, aki kijelenti, hogy adatai megfelelnek a valóságnak. (továbbiakban Játékos)

6. Nem vehet részt a játékban: A Játékból ki vannak zárva a Szervező dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1.§.(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. Nem vehetnek részt azok, akik a 12. pont szerint ki lettek zárva a játékból.

A játék menete

7. A játék menete: Egy Játékos, miután felhasználói fiókjában jelezte a nyereményjátékban való részvételi szándékátautomatikusan részt vesz a Játékban. Az oldalon történő felhasználói aktivitása alapján szerezhető pontok által, akár többször is részt vehet a sorsoláson. A pontok gyűjtése csak a honlapok valamelyikére való belépést követően lehetséges (varazslo.hu, ajandek.varazslo.hu, ekszer.varazslo.hu, konyv.varazslo.hu). A pontok összesítését a Szervező által generált felhasználói aktivitást mérő „motor” végzi. A pontos értékeket Szervező kizárólag a Játék idejére tárolja, és csak a Szervező számára elérhetőek az adatok. Játékos a saját pontgyűjtésének folyamatáról egy állapotjelző segítségével tájékozódhat. Játékos akkor vehet részt a nyereményjáték sorsolásán, ha az állapotjelző elérte legalább egyszer elérte a 100%-ot és ezzel szerzett egy nyerési esélyt. Ezután újraindul a folyamat, és további pontok gyűjthetőek. Minden elért 100%-os teljesítmény után, újra és újra bekerül a Játékos neve a sorsolásra növelve ezzel a nyerési esélyeit. Egy regisztrált játékos naponta maximum kétszeres nyerési esély elérésére jogosult, vagyis a játék teljes ideje alatt minden nap maximálisan kétszer kerülhet a játékos neve a sorsolásba.

A sorsolás menete

8. A sorsolás menete: Szervező kézi sorsolással választja ki az ajándékot nyerő Játékosokat.

A sorsolásra 2019. december 17-én kerül sor. A Játék lezárása után a nyeremények kisorolása kézzel történik a Szervező székhelyén, és nyomon követhető Szervező Facebook közösségi oldalán, élő közvetítés keretében. Amennyiben egy Játékos többszörös nyerési eséllyel rendelkezik, egy nyereménytípust csak egyszer nyerhet meg, a maradék nyerési esélye a következő nyereménytípus sorsolásakor érvényesül. Szervező a sorsolás napján a nyerteseket e-mail-ben értesíti, továbbá közzé teszi a nyertesek nevét a weboldalain és a közösségi média felületeken. Az ajándék nyertesének erre az e-mailre válaszolva kell megadnia teljes nevét, posta címét és telefonszámát, amennyiben a regisztrációnál ezt önkéntesen nem adta meg. Szervező az ajándékokat a székhelyén személyesen, vagy futárszolgálattal juttatja el a nyertesekhez. A nyertes köteles a nyereményéről és saját magáról egy fotót küldeni a szervező számára, és egyben hozzájárul, hogy a megküldött képet Szervező a weboldalain illetve közösségi oldalain nyilvánosan megossza.

Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett részvételi jelentkezésért.

A nyeremények, és azok átvételének menete

9. A Játék nyereménye:

  1. Nyereménytípus: 10 db Irigy Hónaljmirigy CD
  2. Nyereménytípus: 10 db Canyon bluetooth hangszóró
  3. Nyereménytípus: 5 db Alcatel tablet
  4. Nyereménytípus: 1 db Samsung okostelefon

Szervező az aktuális Játékban meghirdetett nyereményeken kívül más nyereményt nem sorsol ki, illetve más többletszolgáltatást nem nyújt. A nyeremény át nem ruházható és készpénzre nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a szállítás költségét Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek a Játékost terhelik.

10. A nyereményátvétel menete: A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átvétel meghiúsul, úgy ezen körülmény Szervező terhére nem értékelhető. Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

  • Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt másik nyereménnyel helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.
  • Szervező, ha előre nem látható körülmények miatt nem tudja kiszállíttatani a nyereményt a sorsolást követő 30 napon belül, reklamációt nem fogad el.
  • A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

11. Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A játékból való kizárás

12. Játékból való kizárás: Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően Szervezőt felelősség nem terheli. Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. (például egy természetes személyhez köthető többszörös regisztráció, vagy a nyerési esélyek növelése robotok által, stb.) Szervező a nyereménysorsoláson összesen 26 nyertest húz ki. Amennyiben a nyertesek közül valamelyik Játékos nem felel meg a jelen Részvételi- és játékszabályzatban írt feltételeknek, vagy a sorsolás után a Játékos az e-mail értesítésre legkésőbb 2019. december 31-ig nem válaszol, akkor kizárásra kerül.

Egyéb szabályok

13. Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot.

14. Adatkezelés: Az adatkezelésben Szervező az illetékes, aki szervezi és lebonyolítja a Játékot, valamint az adatokat gyűjti, tárolja és harmadik fél számára nem bocsátja ki. Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat Szervező a Játék lebonyolításához – és annak idejére – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: Nuvu Kft. 1158 Budapest, Késmárk utca 9., vagy a következő e-mail címen: info@nuvu.hu. Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is.

15. Az adatszolgáltatás önkéntes és ingyenes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

  • amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Részvételi- és Játékszabályzat adott pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint
  • amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.
  • Az adatok feldolgozását Szervező végzi. A nyeremény kézbesítésében résztvevő szállító cégnek a Szervező átadja a kézbesítési adatokat, és azt kizárólag a nyeremény kézbesítésének idejéig használja fel.