Ajándék Varázsló Nyereményjáték

2019.11.20. - 2019.12.13.

Kedves Varázslók!

Nyereményjátékunk véget ért, hálásak vagyunk Nektek, hogy ennyien játszottatok Velünk. Köszönjük, hogy regisztráltatok oldalunkon, hogy használtátok felületünket, kuponjainkat és bízunk benne, hogy így őszinte és boldog mosolyokat csaltatok szeretteitek arcára az Ünnepek alatt.

Lenyűgözve tapasztaltuk, hogy játékunkra várakozáson felüli számban regisztráltatok és játszottatok az ország minden tájáról Varázsló Hetek Kampányunk során. Nyereményjátékunk keretében összesen 26 ajándékot sorsoltunk ki. Ezúton is GRATULÁLUNK még egyszer a szerencséseknek. A sorsolást ITT nézhetitek vissza.

NYERTESEK

Akik most nem jártak szerencsével, azoknak sem kell csüggedni – Tanoncaink folyamatosan azon agyalnak, hogy mivel lepnének meg Titeket a jövőben, így érdemes oldalunkat figyelnetek.

Természetesen, szeretnénk, ha továbbra is aktív és elégedett tagjai lennétek a Varázsló Világunknak, így a jövőben varázslatos újításokat vezetünk be.

Kövessétek továbbra is Facebook oldalunkat, hogy mindig naprakész információkat szerezzetek.

Estleg, nem vagy még csapatunk tagja? Semmi gond, nagyon várjuk csatlakozásod, mert a Varázsló Világ egyszerű, gyors és könnyű megoldást biztosít neked a megfelelő termékek megtalálására.

SZABÁLYZAT

A nyereményjáték adatai

1. Szervező: Nuvu Kft. 1158 Budapest, Késmárk utca 9. (továbbiakban: Szervező)

2. A játék időtartama: 2019.11.20. 0:00 órától 2019.12.13. 24:00-ig
Sorsolás: 2019.12.17-én

3. A játék típusa: online nyereményjáték (továbbiakban Játék)

Ki vehet részt a nyereményjátékban

4. A részvétel feltétele: a Szervező által üzemeltetett Varázsló Világ, azaz a varazslo.hu weboldal vagy annak társoldalain való regisztráció, és a játékra való jelentkezés. A jelentkezéssel a játékos automatikusan elfogadja a játékszabályzatot.

5. Résztvevők lehetnek: 18. életévét betöltött magyar állampolgárságú természetes személy, aki kijelenti, hogy adatai megfelelnek a valóságnak. (továbbiakban Játékos)

6. Nem vehet részt a játékban: A Játékból ki vannak zárva a Szervező dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1.§.(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. Nem vehetnek részt azok, akik a 12. pont szerint ki lettek zárva a játékból.

A játék menete

7. A játék menete: Egy Játékos, miután felhasználói fiókjában jelezte a nyereményjátékban való részvételi szándékátautomatikusan részt vesz a Játékban. Az oldalon történő felhasználói aktivitása alapján szerezhető pontok által, akár többször is részt vehet a sorsoláson. A pontok gyűjtése csak a honlapok valamelyikére való belépést követően lehetséges (varazslo.hu, ajandek.varazslo.hu, ekszer.varazslo.hu, konyv.varazslo.hu). A pontok összesítését a Szervező által generált felhasználói aktivitást mérő „motor” végzi. A pontos értékeket Szervező kizárólag a Játék idejére tárolja, és csak a Szervező számára elérhetőek az adatok. Játékos a saját pontgyűjtésének folyamatáról egy állapotjelző segítségével tájékozódhat. Játékos akkor vehet részt a nyereményjáték sorsolásán, ha az állapotjelző elérte legalább egyszer elérte a 100%-ot és ezzel szerzett egy nyerési esélyt. Ezután újraindul a folyamat, és további pontok gyűjthetőek. Minden elért 100%-os teljesítmény után, újra és újra bekerül a Játékos neve a sorsolásra növelve ezzel a nyerési esélyeit. Egy regisztrált játékos naponta maximum kétszeres nyerési esély elérésére jogosult, vagyis a játék teljes ideje alatt minden nap maximálisan kétszer kerülhet a játékos neve a sorsolásba.

A sorsolás menete

8. A sorsolás menete: Szervező kézi sorsolással választja ki az ajándékot nyerő Játékosokat.

A sorsolásra 2019. december 17-én kerül sor. A Játék lezárása után a nyeremények kisorolása kézzel történik a Szervező székhelyén, és nyomon követhető Szervező Facebook közösségi oldalán, élő közvetítés keretében. Amennyiben egy Játékos többszörös nyerési eséllyel rendelkezik, egy nyereménytípust csak egyszer nyerhet meg, a maradék nyerési esélye a következő nyereménytípus sorsolásakor érvényesül. Szervező a sorsolás napján a nyerteseket e-mail-ben értesíti, továbbá közzé teszi a nyertesek nevét a weboldalain és a közösségi média felületeken. Az ajándék nyertesének erre az e-mailre válaszolva kell megadnia teljes nevét, posta címét és telefonszámát, amennyiben a regisztrációnál ezt önkéntesen nem adta meg. Szervező az ajándékokat a székhelyén személyesen, vagy futárszolgálattal juttatja el a nyertesekhez. A nyertes köteles a nyereményéről és saját magáról egy fotót küldeni a szervező számára, és egyben hozzájárul, hogy a megküldött képet Szervező a weboldalain illetve közösségi oldalain nyilvánosan megossza.

Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett részvételi jelentkezésért.

A nyeremények, és azok átvételének menete

9. A Játék nyereménye:

  1. Nyereménytípus: 10 db Irigy Hónaljmirigy CD
  2. Nyereménytípus: 10 db Canyon bluetooth hangszóró
  3. Nyereménytípus: 5 db Alcatel tablet
  4. Nyereménytípus: 1 db Samsung okostelefon

Szervező az aktuális Játékban meghirdetett nyereményeken kívül más nyereményt nem sorsol ki, illetve más többletszolgáltatást nem nyújt. A nyeremény át nem ruházható és készpénzre nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a szállítás költségét Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek a Játékost terhelik.

10. A nyereményátvétel menete: A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átvétel meghiúsul, úgy ezen körülmény Szervező terhére nem értékelhető. Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

  • Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt másik nyereménnyel helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.
  • Szervező, ha előre nem látható körülmények miatt nem tudja kiszállíttatani a nyereményt a sorsolást követő 30 napon belül, reklamációt nem fogad el.
  • A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

11. Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A játékból való kizárás

12. Játékból való kizárás: Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően Szervezőt felelősség nem terheli. Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. (például egy természetes személyhez köthető többszörös regisztráció, vagy a nyerési esélyek növelése robotok által, stb.) Szervező a nyereménysorsoláson összesen 26 nyertest húz ki. Amennyiben a nyertesek közül valamelyik Játékos nem felel meg a jelen Részvételi- és játékszabályzatban írt feltételeknek, vagy a sorsolás után a Játékos az e-mail értesítésre legkésőbb 2019. december 31-ig nem válaszol, akkor kizárásra kerül.

Egyéb szabályok

13. Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot.

14. Adatkezelés: Az adatkezelésben Szervező az illetékes, aki szervezi és lebonyolítja a Játékot, valamint az adatokat gyűjti, tárolja és harmadik fél számára nem bocsátja ki. Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat Szervező a Játék lebonyolításához – és annak idejére – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: Nuvu Kft. 1158 Budapest, Késmárk utca 9., vagy a következő e-mail címen: info@nuvu.hu. Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is.

15. Az adatszolgáltatás önkéntes és ingyenes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

  • amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Részvételi- és Játékszabályzat adott pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint
  • amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.
  • Az adatok feldolgozását Szervező végzi. A nyeremény kézbesítésében résztvevő szállító cégnek a Szervező átadja a kézbesítési adatokat, és azt kizárólag a nyeremény kézbesítésének idejéig használja fel.