Általános felhasználási feltételek

Az ajandek.varazslo.hu weboldal díjmentes szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók részére
Az ajandek.varazslo.hu weboldal használatával Ön, mint Felhasználó kijelenti, hogy elfogadja az e dokumentumban leírt Felhasználási feltételeket és Adatvédelmi nyilatkozatot, irányelvet. Az Adatvédelmi nyilatkozatot ide kattintva olvashatja el.

Fogalmak

Ajándék.Varázsló: Szolgáltató által üzemeltetett www.ajandek.varazslo.hu weboldal.
Szolgáltató: Nuvu Kft. (székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 9.), mint az ajandek.varazslo.hu weboldalt működtető vállalkozás.
Kereskedő: azon szerződő vállalkozás vagy egyéni vállalkozó, amely az Ajándék.Varázsló térítésköteles marketingszolgáltatását igénybe veszi.
Felhasználó: azon érdeklődő természetes vagy jogi személy, aki ajándéknak megvásárolható termékek különleges keresése céljából az Ajándék.Varázsló díjmentes szolgáltatását igénybe veszi.
Termék: azon árucikk ill. szolgáltatás, melyet Kereskedő forgalmaz és tesz közzé Szolgáltató Ajándék.Varázsló weboldalán.
Varázslás / Ajándék-varázslás: A Felhasználó keresései során találati listák létrehozása. A Szolgáltató szándéka az, hogy ezek releváns, kreatív, jól használható ajándékötlet-listaként funkcionáljanak. Varázslásnak nevezzük a Felhasználó általi keresést, illetve a találati listák keresőmotor általi generálását is.

1. Az Ajándék.Varázsló működése

Az ajandekvaraszlo.hu weboldalon Szolgáltató a vele szerződésben álló Kereskedők által üzemeltetett webshopok különféle termékeit teszi elérhetővé, melyek között a Felhasználók díjmentesen és célzottan kereshetnek ajándéknak megvásárolható termékeket.
Felhasználóknak – többféle keresési módszer mellett – az Ajándék.Varázsló egy különleges, egyedi fejlesztésű keresési rendszert kínál. Az ajándéknak megvásárolható termékek és szolgáltatások keresésének és ajánlásának módszere egy speciális logikai algoritmuson alapszik, mely az ajándékozással kapcsolatos igényeket és körülményeket veszi figyelembe.
Szolgáltató az Ajándék.Varázslóban a célzott leválogatást követően, az internetes webshopokban is elfogadott, rövid listázási módon a leválogatott termékek alapvető tulajdonságait jeleníti csak meg (pl. terméknév, rövid leírás ill. típus, bruttó fogyasztói ár, fotó).
Felhasználónak ebben, az egyedi keresési feltéteket teljesítő – potenciális – ajándéktalálati listában nyílik lehetősége egy adott, az érdeklődését felkeltő termékre rákattintani, melyet követően automatikusan a kiválasztott termék Kereskedőjének saját webshopjába kerül átirányításra, ahol Felhasználó a tényleges vásárlásról dönthet, illetve az megtörténhet.

2. Az Ajándék.Varázsló használata

Az ajandekvaraszlo.hu weboldal ajándék-varázsló szolgáltatását Felhasználók korlátlanul és díjmentesen vehetik igénybe a mindenkori Felhasználási Feltételek szerint.
Felhasználók az Ajándék.Varázsló alapszolgáltatását, ajándékok keresését regisztráció nélkül is igénybe vehetik.
A későbbiekben bevezetésre kerülnek többek között az alábbi, jelenleg fejlesztés alatt álló szolgáltatások:
Felhasználó ún. egyszerű regisztráció és belépés (felhasználónév, email cím és saját jelszó megadásával vagy a facebook.com rendszerén keresztüli regisztráció, ill. belépés) után:
• elmentheti keresési listáit;
• összegyűjtheti kedvenc termékeiket;
• azokat megoszthatja email útján másokkal;
• hírlevélre iratkozhat fel, amit bármikor visszavonhat.
Ajándék-varázslás a gyakorlatban:
Felhasználónak lehetősége van szabad szavas (gyors keresés) módszerrel, vagy előre definiált kérdésekre (mező alapú keresés) válaszolva, illetve ezeket kombinálva ajándék-varázslást (leválogatást) végezni. Az oldalt kiszolgáló keresőmotor az így megadott információkból kiindulva, a megajándékozni szándékozott célszemély tulajdonságait, az ajándékozás körülményeit figyelembe véve kínálja fel a termékeket, mint potenciális ajándékokat.
A felajánlott termékek közül az ajándék kiválasztása, megvásárlása kizárólag Felhasználó döntése és felelőssége. A rendszerben szereplő termékek és az azokkal kapcsolatos információk a Kereskedők adatszolgáltatására alapulnak. A termékeket a Kereskedők forgalmazzák, így a rendszer által ajánlott termékkel kapcsolatosan Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal, e felelősséget kizárólagosan Kereskedők viselik.
Szolgáltató a Kereskedő és a Felhasználó közötti adásvétel megkötésében, a termék vételárának meghatározásában, a vásárlás módjában és feltételeiben, a termékkel kapcsolatos szavatossági, garanciális ügyintézésben, ilyen jog érvényesítésében semmilyen módon nem vesz részt, minden ilyen irányú reklamációt kizár.
A termékek ajánlásához megadott feltételeket Szolgáltató adatbázisában eltárolja, azonban azokat nem köti semmilyen személyes adathoz, nem rögzíti és nem tárolja az ajándékozottak beazonosítását lehetővé tevő személyes adatokat. A keresési folyamatok adatait kizárólag statisztikai célra és a rendszer fejlesztéséhez, tökéletesítéséhez használja fel. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az így készített, személyhez semmilyen módon nem kötődő statisztikákat harmadik fél számára kiadhassa.

3. Követelmények a termékekkel szemben, termék kizárása

Az alábbi szabályok Kereskedő Partnereinkre vonatkoznak. Itt tájékoztatás céljából tesszük közzé.
Kereskedő termékadatbázisában csak és kizárólag forgalomképes, teljes értékű, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak mindenben megfelelő terméket (tárgyat vagy szolgáltatást) tehet elérhetővé Ajándék.Varázsló felé. Terméktárgy esetében annak gyári új kivitelűnek, sértetlen csomagolásúnak kell lennie, érvényes jótállással, magyar nyelvű kezelési utasítással, amennyiben azok a hatályos szabályozás alapján szükségesek. A szolgáltatásnak önmagában igénybe vehető, fogyasztói szolgáltatásnak kell lennie. A szolgáltatás tartalmának egyértelműen azonosíthatónak kell lennie.
A termék (tárgy ill. szolgáltatás) egységárát magyar forintban, és amennyiben azt áfa terheli, azzal együtt, bruttó (fogyasztói ár) módon kell megadni, szállítási költség nélkül. A termék – fenti fogyasztói – árán felül nem lehet olyan további, a fogyasztót terhelő egyéb költség, ami a termék megvásárlásához, igénybevételéhez szükséges, ill. elengedhetetlen, kivéve tárgy esetében a szállítási költséget, továbbá szolgáltatás esetén az olyan tipikusan külön felmerülő költségeket, melyek általában is külön értendők (pl. vízum költség, illeték, stb.).

4. Szolgáltató felelőssége, kötelességei és jogai

Az Ajándék.Varázsló oldal jelenleg fejlesztés alatt áll. A fejlesztés az úgynevezett Béta Tesztelés időszakába lépett, így nyilvánosan elérhetővé vált. Ebben az időszakban egyes funkciók még nem, vagy nem teljes mértékben működnek. A Kereskedőkre vonatkozó egyes szabályokat itt tájékoztatási céllal közöljük.
4.1 Szolgáltató a tőle elvárható mértékben mindent megtesz az Ajándék.Varázsló folyamatos működtetése és elérhetősége érdekében, de nem vállal semmiféle felelősséget annak teljes mindenkori elérhetőségért és működőképességéért. Szolgáltató, az Internetre jellemző működőképesség alapján nem tud és ezért nem vállal semmilyen felelősséget az Ajándék.Varázsló folyamatos, ill. hibamentes működését befolyásoló, ill. akadályozó külső, a Szolgáltató érdekkörén kívül eső bármilyen eseményért, melynek oka pl. kommunikációs- ill. technikai hiba, hibás szoftver vagy programhiba, vagy szándékosan elhelyezett vírus vagy más romboló alkalmazás, stb. Szolgáltató ezért kizárja felelősségét a fentiekből adódó bármilyen adatvesztés vagy romboló alkalmazások okozta károk megtérítésére.
4.2 Szolgáltató – előzőek miatt – különösen nem tud és nem vállal felelősséget azért, hogy az Ajándék.Varázslón történt rákattintást követően az átirányítási művelet ténylegesen eredményes, hogy Felhasználó sikeresen belép Kereskedő webshopjába.
4.3 Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal kezeli Kereskedő termékajánlatait az Ajándék.Varázslóban. A Kereskedő által átadott adatok feletti ellenőrzési jogát Szolgáltató fenntartja, azonban azok helyességéért kizárólag Kereskedő felel. Szolgáltató különösen nem vállal garanciát arra, hogy a termékek Kereskedőnél a bemutatott feltételekkel beszerezhetők. Az Ajándék.Varázslón megjelenített termék Kereskedője az eltérő feltételekből eredő esetleges követelések alól Szolgáltatót teljes mértékben felmenti.
4.4 Szolgáltató törekszik Kereskedő termékadatait napra készen tartani, a saját adminisztrációs felületén a frissítéseket megfelelő, napi gyakorisággal elvégezni. Azonban az ezen törekvések nem felróható sikertelensége okán a Kereskedő, a Felhasználó, vagy más, harmadik személy oldalán jelentkező következményekért (például tényleges kár, elmaradt haszon, költségek, stb.) mindennemű felelősségét kizárja.
4.5 Szolgáltató törekszik arra, hogy termékek ajándékozási célhoz történő paraméterezését legjobb tudása szerint karbantartsa. Szolgáltató fenntartja a kizárólagos jogot a termékek Ajándék.Varázsló rendszerébe történő egyedi integrálási (leválogatási) feltételeinek meghatározására, azok esetleges megváltoztatására. Szolgáltató jogosult a termék rövid leírását – annak lényegi megváltoztatása nélkül – módosítani.

5. Felhasználó felelőssége, kötelességei és jogai

5.1 Felhasználó az Ajándék.Varázsló díjmentes szolgáltatását korlátlanul veheti igénybe.
5.2 Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a keresési kritériumokat adatbázisában eltárolja, azonban azokat nem köti semmilyen személyes adathoz, nem rögzíti és nem tárolja az ajándékozottak beazonosítását lehetővé tevő esetleges személyes adatokat. A keresési feltételeket kizárólag statisztikai célra és a rendszer fejlesztéséhez, tökéletesítéséhez, valamint marketing stratégiájának alakításához használja fel.
5.3 Felhasználó a weboldal használatával összefüggésben nem vállal kötelezettséget vásárlásra. A felajánlott termékek között szabadon válogathat, azok megvásárlásáról szabadon dönthet.
5.4 Felhasználó tudomásul veszi és visszavonhatatlanul elfogadja, hogy Szolgáltató semmilyen módon nem felel a megjelenített termékekért. A termékek adatait a Kereskedő szolgáltatja, az értékesítést a Kereskedő végzi, így ez a felelősség Kereskedőt terheli.
5.5 Felhasználó tudomásul veszi, hogy a termék megvásárlása Kereskedő saját weboldalára (webshopjába) átirányítva történhet. A vásárlás, a Kereskedő által szabott feltételek mellett, közvetlenül Kereskedő és Felhasználó közötti ügyletként valósul meg.
5.6 Regisztrált Felhasználó a 2. pontban ismertetett szolgáltatásokat veheti igénybe.
5.7 Regisztrált Felhasználó felelőssége belépési adatainak megőrzése.

6. Szerzői jogi feltételek

6.1 Az Ajándék.Varázsló (ajandek.varazslo.hu), mint weboldal szerzői jogi műnek minősül. Ezért tilos az ott megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása illetve értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
6.2 Az Ajándék.Varázsló weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
6.3 Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.
6.4 Tilos az Ajándék.Varázsló weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az ajandek.varazslo.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.
6.5 Az ajandek.varazslo.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

7. A szolgáltatás ára

A Felhasználóknak nyújtott és itt részletezett szolgáltatások díjmentesek.

8. Kártérítés

Szolgáltató kizárja bármilyen nemű kártérítési felelősségét Felhasználókkal szemben az ajandek.varazslo.hu weboldal használata kapcsán. A megjelentett adatokért, azok helyességért ugyanis az azokat közlő Kereskedő felelős, valamit a tényleges értékesítést szintén a Kereskedő végzi.

9. Egyéb rendelkezések

Az itt nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos magyar jogszabályok az irányadóak.